Curiositats de internet y esta web

Per mig del foro, i com ens diu Joanma en este post , Benaguasil.org es una dels principals entrades que ix quan busques per Vicente Seguí. Es curios l’assumpte, degut a que no s’ha posat res explícitament de Vicent Seguí (fins ara, clar), però com que s’ha parlat de Vicente als foros, els buscadors, han fet la seua faena i han trovat i indexat les paraules.Aixó que vol dir?, que si s’utilitzen els foros adecuadament, també poden trovar-nos per obtindre altres informacions sobre el poble i els assumptes del poble. El mateix que aplica per als foros, val per a enviar noticies, així que aprofitat i envia noticies i qualsevol tipus de continguts interesants, que el que més fa falta son col.laboradors.