Les paraules de la seda

Buscant per internet he pogut trobar un document visual de l’investigació feta per «Alexandre Bataller», segóns diu al video es coautor del llibre «Les Paraules de la Seda«, el qual tampoc conec. Aquest document ens tindria que donar igual si no fora per que parla de Benaguasil. Com segurament molts sabeu, Benaguasil tenía el que s’anomenava «La fábrica de la Seda», es a dir, una empresa de teles de seda, i també molta tradició en quan al mon este de la seda. Es interesant el document este de youtube, no?.

» noticia original